Smelteverkstomta, Odda

 • Cyanamiden sett mot nord. © Anne Gullbjørg Digranes

  Cyanamiden sett mot nord. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Cyanamiden sett mot sør. © Anne Gullbjørg Digranes

  Cyanamiden sett mot sør. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Passasje mellom Lindehuset og Cyanamiden mot Siloane. © Anne Gullbjørg Digranes

  Passasje mellom Lindehuset og Cyanamiden mot Siloane© Anne Gullbjørg Digranes

 • Siloane sett mot Cyanamiden og Lindehuset.. © Anne Gullbjørg Digranes

  Siloane sett mot Cyanamiden og Lindehuset.. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Siloane sett frå vest.. © Anne Gullbjørg Digranes

  Siloane sett frå vest.. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Plassen bak Litteraturhuset, Lindehuset og Cyanamiden. © Anne Gullbjørg Digranes

  Plassen bak Litteraturhuset, Lindehuset og Cyanamiden. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Cyanamiden sett frå søraust. © Anne Gullbjørg Digranes

  Cyanamiden sett frå søraust. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Deler av baksida av Cyanamiden. © Anne Gullbjørg Digranes

  Deler av baksida av Cyanamiden. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Tidlegare Maskin- og elektrikerverkstad, del av Cyanamiden og Blikken. © Anne Gullbjørg Digranes

  Tidlegare Maskin- og elektrikerverkstad, del av Cyanamiden og Blikken. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Dunkelageret sett frå aust. © Anne Gullbjørg Digranes

  Dunkelageret sett frå aust. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Smia med Skalltaket bak. © Anne Gullbjørg Digranes

  Smia med Skalltaket bak. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Blikken og Dunkelageret - © Anne Gullbjørg Digranes

  Blikken og Dunkelageret - © Anne Gullbjørg Digranes

 • Ovn 3 sett frå nordvest. © Anne Gullbjørg Digranes

  Ovn 3 sett frå nordvest. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Del av tomta sett frå nord.T.h. Hovudlageret. © Anne Gullbjørg Digranes

  Del av tomta sett frå nord. T.h. Hovudlageret. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Plassen mellom Smia, Skalltaket og Ovn 3. © Anne Gullbjørg Digranes

  Plassen mellom Smia, Skalltaket og Ovn 3. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Smed i arbeid ved Ovn 3. © Anne Gullbjørg Digranes

  Smed i arbeid ved Ovn 3. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Passasje mellom Ovn 3 og Plateverkstaden. © Anne Gullbjørg Digranes

  Passasje mellom Ovn 3 og Plateverkstaden. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Passasje v Ovn 3 mot Trafobygget. © Anne Gullbjørg Digranes

  Passasje v Ovn 3 mot Trafobygget. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Trafobygget. © Anne Gullbjørg Digranes

  Trafobygget. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Trafobygget og Skalltaket. © Anne Gullbjørg Digranes

  Trafobygget og Skalltaket. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Opp mot landingsstasjon for taubane under Skalltaket. © Anne Gullbjørg Digranes

  Opp mot landingsstasjon for taubane under Skalltaket. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Omn 3 sett frå under Skalltaket. © Anne Gullbjørg Digranes

  Omn 3 sett frå under Skalltaket. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Under Skallateket. © Anne Gullbjørg Digranes

  Under Skallateket. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Restar av heisanlegg for samleband. Med forstora Knut Knudsenbilete © Anne Gullbjørg Digranes

  Restar av heisanlegg for samleband. Med forstora Knut Knudsenbilete © Anne Gullbjørg Digranes

 • Mot omlastarstasjonen. © Anne Gullbjørg Digranes

  Mot omlastarstasjonen. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Skalltaket sett frå vest. © Anne Gullbjørg Digranes

  Skalltaket sett frå vest. © Anne Gullbjørg Digranes.

 • Skalltak og endevegg omlastarstasjon m K Knudsenbilete.© Anne Gullbjørg Digranes

  Skalltak og endevegg omlastarstasjon m K Knudsenbilete.© Anne Gullbjørg Digranes

 • Frå parken rundt Smelteverkstomta. © Anne Gullbjørg Digranes

  Frå parken rundt Smelteverkstomta. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Parken sett mot Ovn 3. © Anne Gullbjørg Digranes

  Parken sett mot Ovn 3. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Frå parken. © Anne Gullbjørg Digranes

  Frå parken. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Skalltaket sett frå parken.  © Anne Gullbjørg Digranes

  Skalltaket sett frå parken. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Mot Skalltaket og Omlastarstasjon. © Anne Gullbjørg Digranes

  Mot Skalltaket og Omlastarstasjon. © Anne Gullbjørg Digranes

Pila viser kvar fotografen sto då biletet blei tatt.

60.06701514221141, 6.54945659742225
Kva: Nedlagde fabrikkbygningar, 1910-tal m.m.
Stad: Smelteverkstomta, Odda
Å komme dit: 400 m frå kaien i Odda opp Kremarvegen
inn Smelteverksporten, aust på tomta

 

Kontaktperson

Tenestetorget, Odda kommune
Tlf.: +47 53 65 40 00
www.odda.kommune.no

Karstein Bremnes, SNU as
Tlf.: 53 64 23 55 Mobil: 911 77 399

anne.gullbjorg@filmlocationhardanger.no 930 56 696

Straumuttak Kontakt Tenestetorget
Sanitære anlegg Kontakt Tenestetorget
Næraste bensinstasjon 300 m
Næraste hotell

Hardanger hotell, 200 m
Tyssedal hotell, 4 km

Trolltunga hotell, Vasstun, 2 km
Ullensvang hotel, 36 km

Næraste flyplass Haugesund lufthavn, 2 timer
Bergen lufthavn Flesland, 2 timer 15 min
Næraste fly/helikopterbase Airlift AS, Husedalen i Kinsarvik. Tlf.: +47 53 66 64 40